Oficálna stránka obce

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Bližšie informácie nájdete na stránke obce venovanej odpadom zbernydvorrovinka.sk po kliknutí na odkaz: Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady