Oficálna stránka obce

Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine – Obec Rovinka

4. augusta 2023

  

 

Názov projektuPodpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine – Obec Rovinka
PoskytovateľMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Operačný programIntegrovaný regionálny operačný program
Prioritná os9 – FAST CARE
Trvanie projektu01.03.2022 – 30.04.2023
Oprávnené výdavky348 400,00 €
Výška nenávratného finančného príspevku348 400,00 €
Cieľ projektuPodpora riešenia migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine
Aktivity projektu
  • zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky

Opis projektu:

Počas migračnej krízy obec Rovinka rýchlo reagovala na všetky vzniknuté požiadavky a potreby, zabezpečovala potrebné tovary a služby pre utečencov, ktorí to potrebovali. Podporenou cieľovou skupinou boli štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúcich z Ukrajiny v dôsledku ruskej vojenskej agresie. Obec Rovinka poskytla pomoc minimálne 134 osobám s dočasným útočiskom (z toho bolo 47 osôb do 18 rokov). Vynaložila výdavky spojené so zabezpečením základných potrieb a podporou osôb.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 4. augusta 2023