Oficálna stránka obce

Platba poplatku za odpad

9. marca 2018

Upozorňujeme občanov, ktorí ešte nezaplatili poplatok za odpad, aby tak urobili do 31. marca 2018. Občanom, ktorí nebudú mať poplatok zaplatení a nebudú mať označenú zbernú nádobu príslušnou nálepkou, nebude po tomto termíne vyvážaný odpad. Poplatok je možné uhradiť do pokladne obecného úradu alebo na účet obce.

  •  
  •  

Last modified: 20. apríla 2018