Oficálna stránka obce

Platba poplatku za komunálny odpad

19. januára 2023

Upozorňujeme občanov, že poplatok za komunálny odpad je potrebné uhradiť do 31. 03. 2023. Úhradu poplatku je možné vykonať v hotovosti do pokladne Obecného úradu Rovinka počas stránkových hodín alebo bezhotovostne na účet obce č. SK61 0200 0000 0000 2472 2112 s použitím správneho variabilného symbolu. Variabilný symbol konkrétnej platby získate na stránke zbernydvorrovinka.sk/platby.

Vyzdvihnúť si nálepku a vrecia na plasty bude možné najskôr na 4. pracovný deň od úhrady, keď už budú platby priradené v systéme.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 19. januára 2023