Oficálna stránka obce

Parkovisko pri železničnej stanici

30. júna 2018

Popis

V rámci projektu sa vybuduje parkovisko pri železničnej stanici, ktoré bude slúžiť pre záujemcov o využívanie železničnej dopravy. Projekt bude prebiehať v 2 etapách. V rámci 1. etapy sa vybuduje len dočasná odstavná plocha. V 2. etape sa vybuduje trvalé parkovisko pre vozidlá. Realizácia 2. etapy je podmienená zmenou územného plánu, preto v súčasnosti nie je možné určiť, kedy sa zrealizuje. Súčasťou parkoviska budú aj stojany na bicykle. Uvažuje sa aj s lepším sprístupnením železničnej stanice s centrom obce.

Cena

Predpokladaná cena diela: ? € s DPH

Zmluvná cena diela: zverejnená po podpise zmluvy

Skutočná cena diela: zverejnená po ukončení

Zdôvodnenie rozdielu: zverejnené po ukončení

Harmonogram

  1. analýza, príprava podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie: ? – ?
  2. projektová dokumentácia: ? – ?
  3. stavebné povolenie: ? – ?
  4. verejné obstarávanie: ? – ?
  5. zmluva s úspešným uchádzačom: ?
  6. začatie stavebných prác: ?
  7. ukončenia stavebných prác: ?

Fotodokumentácia

  •  
  •  
  •  

Last modified: 26. júla 2018