Oficálna stránka obce

Parkovisko pri kostole

17. júna 2018

Popis
V rámci projektu bude vybudovaných 14 parkovacích miest pri kostole a pochôdzna plocha pre peších pri pošte. Práce budú prebiehať v 2 etapách. V 1. etape sa vybudujú dočasné spevnené plochy, ktoré budú do finálnej podoby dokončené až po rekonštrukcii kostola. Výstavbu parkoviska financuje obec spolu s farnosťou Dunajská Lužná.

Cena
Predpokladaná cena diela: 58 000 € s DPH
Predpokladaná cena diela financovaná obcou: 37 340 € s DPH
Zmluvná cena diela: zverejnená po podpise zmluvy
Skutočná cena diela: zverejnená po ukončení
Zdôvodnenie rozdielu: zverejnené po ukončení

Harmonogram

 1. analýza, príprava podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie: 1/2017 – 3/2017
 2. projektová dokumentácia: 3/2017 – 7/2017
 3. stavebné povolenie: 8/2017 – 6/2018
 4. verejné obstarávanie: 7/2018 – 8/2018
 5. zmluva s úspešným uchádzačom: 8/2018
 6. začatie stavebných prác: 9/2018
 7. ukončenia 1. fázy stavebných prác: 12/2019
 8. ukončenie 2. fázy stavebných prác: 12/2020

Parkovisko pri kostole

2017
január

Príprava podkladov k realizácií

marec

Projektová dokumentácia

august

Stavebné povolenie

2018
júl

Verejné obstarávanie

august

Zmluva s úspešným uchádzačom

september

Začatie stavebných prác

2019
december

Ukončenia 1. fázy stavebných prác

2020
december

Ukončenia 2. fázy stavebných prác

Fotodokumentácia

 

 •  
 •  
 •  

Last modified: 13. augusta 2018