Oficálna stránka obce

Parkovanie v obci

18. mája 2022

Upozorňujeme občanov, že od 18.05.2022 sa začne v Rovinke kontrola správneho parkovania vozidiel. Pri kontrole sa bude využívať inštitút objektívnej zodpovednosti. 

Obec môže uložiť pokutu držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť zákazu zastavenia a státia podľa § 25 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

Najčastejšie príklady porušenia zákazu zastavenia a státia

Vodič nesmie zastaviť a stáť:

  • v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,
  • na priechode pre chodcov, na mieste na prechádzanie alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi,
  • na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou,
  • na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb a priľahlom nástupišti,
  • na chodníku,
  • na cestnej a verejnej zeleni.

Vodič nesmie stáť v pešej a obytnej zóne.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 17. mája 2022