Oficálna stránka obce

Parkovanie pri kostole

20. júna 2022

Upozorňujeme vodičov, ktorí využívajú parkovisko pri kostole (najmä počas svätých omší), aby neparkovali priamo na ceste. V prípade, že je parkovisko pri kostole plné, je možné využiť parkovisko pri základnej škole. Parkovaním na ceste je porušený § 23 bod 1) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Parkovaním na ceste je znemožnený bezpečný prejazd vozidiel a vjazd a výjazd na hlavnú cestu. Porušenie zákazu státia bude pokutované a bude pri ňom využitý inštitút objektívnej zodpovednosti.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 19. júna 2022