Oficálna stránka obce

Oznámenie o určení počtu poslancov

15. augusta 2018

Obecné zastupiteľstvo v Rovinke podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 64/2018 zo dňa 08. 08. 2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Rovinke bude mať celkom 11 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Oznámenie o určení počtu poslancov

  •  
  •  

Last modified: 15. augusta 2018