Oficálna stránka obce

Oznam pre daňovníkov

22. marca 2018

Obec Rovinka oznamuje daňovníkom dane z nehnuteľností a dane za psa, že rozhodnutia k dani pre zdaňovacie obdobie r. 2018 si môžu prísť prevziať aj osobne na Obecný úrad Rovinka.

Rozhodnutia sa budú vydávať v zasadačke obecného úradu v termíne:

od 26.03.2018 do 13.04.2018 v čase úradných hodín

Po tomto termíne budú rozhodnutia daňovníkom, ktorí si ich neprevezmú osobne odoslané v zmysle zákona do vlastných rúk na adresu uvedenú v daňovom priznaní.

  •  
  •  

Last modified: 22. marca 2018