Oficálna stránka obce

Otvorenie zberného dvora

9. februára 2021

Nakoľko uznesenie vlády SR č. 77 z 5. februára 2021 umožňuje v bode 28. výnimku z obmedzenia slobody pohybu a pobytu na cestu osoby na najbližší zberný dvor a cestu späť, ak sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, bude od 10. februára 2021 bude zberný dvor opäť fungovať v štandardných dňoch a hodinách a to:

Streda: 10:00 – 17:00
Sobota: 09:00 – 16:00

Naďalej však bude treba dodržiavať sprísnené podmienky.

  1. všetky osoby pri vstupe na zberný dvor musia mať prekryté horné dýchacie cesty (rúškom, šálom, šatkou…) a musia mať na rukách rukavice,
  2. vstup bude povolený max. 3 osobám, resp. vozidlám,
  3. ďalšia osoba bude vpustená, po odchádzajúcej osobe zo ZD,
  4. všetky vpustené osoby sa budú riadiť pokynmi zamestnancov zberného dvora.

Zároveň upozorňujeme, že pokiaľ chcete na zberný dvor priniesť viacero druhov odpadu, ju nutné ich mať dobre roztriedené, aby ste sa zbytočne nezdržovali na zbernom dvore jeho triedením a tým neobmedzovali vstup ďalších osôb.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 10. februára 2021