Oficálna stránka obce

Otvorenie detských ihrísk

3. júna 2020

Od 3. júna 2020 od 12.00 h budú otvorené detské ihriská na Hlavnej ulici  za obecným úradom a na Farebnej ulici na Trhových poliach a od 4. júna 2020 od 10.00 h bude otvorené aj detské ihrisko Športovej ulici pri futbalovom ihrisku. Nakoľko bude prebiehať dezinfekcia ihrísk, vstup na ihriská bude možný každý deň vždy až od 10.00 h.

Na základe usmernenia k opatreniu č. OPL/3795/2020 ÚVZ SR upozorňujeme na striktné dodržiavanie prísnych hygienických opatrení:

  • obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí (odporúčanie pre rodičov zabezpečiť odstupu detí v okruhu  2 metrov),
  • povinnosť nosenia rúšok v zmysle aktuálne platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR,
  • povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali,
  • povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti mať so sebou prostriedok na  dezinfekciu rúk.
  •  
  •  

Last modified: 3. júna 2020