Oficálna stránka obce

Osádzanie uličných tabúľ

17. júla 2018

Obec Rovinka po pomenovaní ulíc a pridelení orientačných čísiel budovám pristupuje k osadeniu tabúľ s názvami ulíc (vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003).

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2013 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev podľa článku 3, vlastník budovy je povinný strpieť osadenie orientačnej tabule s názvom ulice na budove, ktorá sa nachádza najbližšie k miestu vyústenia ulice a na budove, ktorou sa ulica končí. V oprávnených prípadoch je možné umiestniť orientačnú tabuľu na plot alebo múrik. Osadenie tabúľ bude prebiehať od mesiaca júl. Naši pracovníci budú jednotlivé tabuľky prednostne osádzať na plot. Obraciame sa na Vás so žiadosťou o porozumenie a ústretovosť pri ich osádzaní.

  •  
  •  

Last modified: 16. júla 2018