Oficálna stránka obce

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

19. decembra 2020

V prílohách nájdete aktuálne Uznesenie Vlády SR č. 804 zo dňa 16. 12. 2020, ktorým sa rozširujú opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

  • Vyhláška č. 43 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb – vyhláška nadobúda účinnosť dňa 21. decembra 2020,
  • Vyhláška č. 44 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR – vyhláška nadobúda účinnosť 18. decembra 2020,
  • Vyhláška č. 45 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí – Vyhláška nadobúda účinnosť 19. decembra 2020.

Uznesenie Vlády SR č. 804 zo dňa 16. 12. 2020

Vyhlášky ÚVZ SR č. 43 – 45

  •  
  •  
  •  

Last modified: 19. decembra 2020