Oficálna stránka obce

Odstávky v rafinérií Slovnaft

6. júla 2020

Rafinéria Slovnaft postupne odstavuje niektoré výrobné jednotky, aby na nich počas júla mohla vykonať povinnú údržbu, opravy a modernizáciu. Po ukončení prác budú zariadenia postupne spustené do bežného chodu.

Práce počas generálnych revízií a technologických zarážok bude sprevádzať spaľovanie na poľných horákoch, zvýšená hladina hluku a vznik zápachu. Spaľovanie s rôznou intenzitou a vznik hluku a zápachu je možné očakávať od 28. júna do 11. júla, v závislosti od postupného odstavovania a nábehu výrobných jednotiek. Spaľovanie je následne možné očakávať od 17. júla do 30. júla a zvýšenú mieru hluku a zápachu od 18. júla do 22. júla.

Viac informácií nájdete v oznámení a po kliknutí na odkaz: slovnaft.sk

Odstávky v Slovnafte – júl 2020

  •  
  •  

Last modified: 5. júla 2020