Oficálna stránka obce

Odpočet vodomerov

2. februára 2024

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim odberateľom, že od 31. januára 2024 začnú prebiehať v obci Rovinka odpočty vodomerov za účelom ročného vyúčtovania. Odpočty vykonávajú pracovníci BVS, a.s., ktorí sú riadne označení a na požiadanie sa preukážu služobným preukazom odpočtára vodomerov.

V prípade, Vašej neprítomnosti alebo ak máte nariadenú domácu karanténu a vodomer máte založený alebo inak neprístupný, môžete stav vodomera vyvesiť na viditeľné miesto, prípadne nahlásiť cez zákaznícky portál alebo Call centrum podľa pokynov na kartičke, ktorú Vám pracovníci zanechajú v poštovej schránke.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 2. februára 2024