Oficálna stránka obce

Obmedzenie služieb obecného úradu

12. júna 2018

Z dôvodu účasti na odbornej príprave bude referát odpadového hospodárstva od 11. do 22. 06. 2018 zatvorený. Zastupovať bude Ing. Ľubica Ozaniaková.

Z dôvodu čerpania dovolenky bude referát evidencie obyvateľstva od 18. do 29. 06. 2018 zatvorený. V prípade, že máte záujem o prihlásenie sa k trvalému alebo prechodnému pobytu resp. urobiť iné právne kroky ohľadne evidencie občanov, odporúčame návštevu ohlasovne mimo uvedené dni. Ak nemáte inú možnosť, tak v týchto dňoch môžete iba podať žiadosti, resp. vyplniť tlačivá, ale vybavené budú až po 01. 07. 2018.

Ďakujeme za pochopenie.

 

  •  
  •  

Last modified: 12. júna 2018