Oficálna stránka obce

Obecná rada

Členovia:

Jozef Bartaloš

Ing. Marek Gehry

Mgr. Rudolf Nagy

Obecná rada:

  • zabezpečuje plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých oddelení obecného úradu,
  • organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva a pripravuje návrhy uznesení.
2014 - 2018
Marta Kelemenová (NEKA)
Andrej Klačan (NEKA)
Milan Kubeš (NEKA) – do 07. 02. 2018
Eva Zemanovičová (NEKA) – od 07. 02. 2018