Oficálna stránka obce

Nové voľby starostu obce

22. januára 2018

Nové voľby starostu obce sa uskutočnia 27. januára 2018 v čase od 07.00 hod. do 20.00 hod. Obec Rovinka má zriadený 1 volebný obvod – obec Rovinka a 2 volebné okrsky:

  • volebný okrsok č. 1, volebná miestnosť – zasadačka Obecného úradu v Rovinke,
  • volebný okrsok č. 2, volebná miestnosť – miestnosť Obecnej knižnice v Kultúrnom dome v Rovinke.

Rozdelenie volebných okrskov podľa ulíc

Zapisovateľka volieb: Janka Kundláková
Kontakt mimo úradných hodín: 0903 918 853

  •  
  •  
  •  

Last modified: 22. januára 2018