Oficálna stránka obce

Nové voľby starostu obce – výsledky

30. januára 2018

Dňa 27. januára 2018 sa v čase od 8.00 do 20.00 hod. uskutočnili nové voľby starostu obce Rovinka. Obec Rovinka predstavovala 1 volebný obvod, ktorý má 2 volebné okrsky:

– volebný okrsok č. 1, volebná miestnosť: zasadačka Obecného úradu v Rovinke
– volebný okrsok č. 2, volebná miestnosť: miestnosť obecnej knižnice v Kultúrnom dome v Rovinke

Výsledky nových volieb starostu obce Rovinka za celý obvod:

  • počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov:                             3 071
  • počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania:                                 332
  • počet platných hlasov odovzdaných pre voľby starostu obce:   308

Za starostu obce bol zvolený kandidát na starostu Milan Kubeš (47 ročný, inštruktor, nezávislý kandidát), ktorý získal 308 platných hlasov zúčastnených voličov.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 30. januára 2018