Oficálna stránka obce

Nové voľby do orgánov samosprávy obcí – voľba starostu

29. októbra 2017

Predseda Národnej rady SR vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na 27. januára 2018. V obci Rovinka sa v tomto termíne uskutoční voľba starostu obce. V prílohe sa nachádza rozhodnutie o vyhlásení volieb vrátane harmonogramu. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb t.j. 20.10.2017 je 4016. Ďalšie informácie o voľbách budeme priebežne zverejňovať.

Nove voľby do orgánov samosprávy – rozhodnutie

  •  
  •  
  •  

Last modified: 29. októbra 2017