Oficálna stránka obce

Nominácie na Cenu obce Rovinka a Cenu starostu obce Rovinka

23. júla 2019

Pri príležitosti nadchádzajúceho Dňa obce Rovinka, ktorý sa bude konať 14. septembra 2019 sa starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli v zmysle Štatútu obe Rovinka udeliť Cenu obce RovinkaCenu starostu obce Rovinka.

Cenu obce Rovinka je možné udeliť za:

  • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
  • činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a duchovný rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
  • činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

Cenu starostu obce Rovinka je možné udeliť za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

Nominácie na jednotlivé ocenenia vrátane zdôvodnenia nominácie je možné zasielať na e-mail: kacer@obecrovinka.sk alebo doručiť osobne do podateľne obecného úradu najneskôr do 07. 08. 2019.

  •  
  •  

Last modified: 23. júla 2019