Oficálna stránka obce

Nakladanie s komunálnym odpadom

Bližšie informácie nájdete na stránke obce venovanej odpadom zbernydvorrovinka.sk po kliknutí na odkaz: Nakladanie s komunálnym odpadom