Oficálna stránka obce

Modernizácia verejného osvetlenia

16. mája 2018

Popis

Predmetom projektu je kompletná výmena starých svietidiel v obci a ich nahradenie LED osvetlením. Vymenených bude 569 starých svietidiel a z dôvodu doplnenie chýbajúcich svietidiel bude doplnených ďalších 42. Vymenené budú aj 2 zastaralé rozvádzače a 31 stĺpov.

Cena

Zmluvná cena diela: 343 361,53 € s DPH

Skutočná cena diela: zverejnená po ukončení

Zdôvodnenie rozdielu: zverejnené po ukončení

Harmonogram

  1. príprava podkladov k realizácií: 1/2017 – 6/2017
  2. verejné obstarávanie: 7/2017 – 3/2018
  3. zmluva s úspešným uchádzačom: 3/2018
  4. začatie prác: 4/2018
  5. ukončenia prác: 10/2018 (predpoklad)

Modernizácia verejného osvetlenia

2017
január

Príprava podkladov k realizácií

Bol spracovaný audit existujúceho verejného osvetlenia, ktorý slúžil aj ako podklad pre verejné obstarávanie.  

júl

Verejné obstarávanie

Prvé verejné obstarávanie bolo vyhlásené 17. 07. 2017. Obstarávanie bolo pre nevyhovujúce ponuky zrušené 26. 10. 2017. Opakované verejné obstarávanie s upravenými podmienkami bolo vyhlásené 30. 11. 2017. Súťaž bola úspešne ukončená 26. 03. 2018.

2018
marec

Zmluva s úspešným uchádzačom

Dňa 26. 03. 2018 bola podpísaná Zmluva č. ZoD 117/2018 s úspešným uchádzačom firmou ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Z dôvodu nevyhnutných zmien, ktoré sa vyskytli počas prác bol dňa 25. 05. 2018 podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZoD 117/2018.

apríl

Začatie stavebných prác

Práce boli zahájené odovzdaním staveniska dňa 05. 04. 2018.

október

Ukončenia prác

V zmysle zmluvy by mali byť práce ukončené do 6 mesiacov odo dňa začatia stavby t.j. do 05. 10. 2018.

Fotodokumentácia

Last modified: 13. augusta 2018