Oficálna stránka obce

Mimoriadny odpočet zemného plynu

1. marca 2024

Z dôvodu požiadavky Ministerstva hospodárstva SR bude v obci Rovinka od 09.03.2024 do 24.03.2024 vykonávaný mimoriadny odpočet spotreby zemného plynu pre odberateľov kategórie D2-D8 (domácnosti). Odpočty bude v obci robiť odpočtárka Monika Pakozdyová.

kontakt na odpočtára: mobil: 0949 052 918, e-mail: odpisovanieplynu@gmail.com

Poprosime odberateľov plynu, aby sprístupnili plynomery, pokiaľ ich majú pozamykané. V prípade neprístupnosti plynomeru a nezastihnutia majiteľa na odbernom mieste, bude v schránke zanechaná dohoda o náhradnom termíne s kontaktom na odpočtára.

SPP-distribúcia, a.s., spoločnosť Stengl, a.s.

Oznm SPP-distribúcia: Mimoriadne odpočty plynu

  •  
  •  
  •  

Last modified: 1. marca 2024