Oficálna stránka obce

Mimoriadna situácia v rafinérií Slovnaft – stanovisko

19. októbra 2023

Vo štvrtok 19. októbra v predpoludňajších hodinách došlo k výpadku prívodu elektriny do rafinérie Slovnaft, v dôsledku čoho došlo k postupnému odstaveniu celého výrobného procesu. Odstavovanie výrobných jednotiek je vždy sprevádzané spaľovaním materiálu na poľných horákoch, zvýšenou hladinou hluku a zápachu v závislosti od poveternostných podmienok. Tieto procesy boli riadené a bezpečné. Po obnovení dodávok elektrickej energie sa začalo s postupným nábehom výrobných jednotiek, ktorý bude trvať rádovo niekoľko dní. V nasledujúcich dňoch preto môže verejnosť opakovane zaznamenať sprievodné javy ako riadené spaľovanie na poľných horákoch, zvýšený hluk či zápach. Všetky nábehové práce sú kontrolované.

Príčiny výpadku prívodu elektriny do rafinérie sú predmetom ďalšieho šetrenia. Ospravedlňujeme sa obyvateľom z okolia rafinérie za dočasné zníženie komfortu. Hoci spaľovanie na poľných horákoch a následný dym vyzerali hrozivo, podľa meraní na našich monitorovacích staniciach nedošlo k prekročeniu limitných hodnôt znečisťujúcich látok v ovzduší. Obyvatelia môžu aktuálne emisné hodnoty aj z meracích staníc Slovnaftu sledovať na stránke shmu.sk v sekcii ovzdušie www.shmu.sk. Informácie sú verejne dostupné aj cez aplikáciu Sused Slovnaft. Zároveň sa chceme poďakovať všetkým kolegom a kolegyniam na výrobných jednotkách a súvisiacich prevádzkach, ako aj závodnému hasičskému útvaru za excelentné zvládnutie mimoriadnej udalosti, pri ktorej nedošlo k žiadnemu zraneniu. Predstaviteľom okolitých mestských častí a obcí ďakujeme za pružnú spoluprácu pri informovaní verejnosti.

spoločnosť Slovnaft

  •  
  •  
  •  

Last modified: 19. októbra 2023