Oficálna stránka obce

Mapový portál

30. júla 2017

Vážení občania, pripravili sme pre vás nový mapový portál obce, ktorý nájdete v sekcií Obec po kliknutí na odkaz Mapa, alebo priamo na stránke mobec.sk/rovinka. Mapový portál obsahuje 3 základné funkcie: vyhľadávanie, vrstvy a nástroje. Vyhľadávať je možné podľa 8 atribútov a to podľa miesta, adresy, stavby, parcely C, parcely E, listu vlastníctva, vlastníka – fyzickej osoby, vlastníka – právnickej osoby. Vo vrstvách si je možné vybrať čo chceme na mape zobraziť (body záujmu, adresy, parcely C, parcely E a územný plán) a na akej podkladovej vrstve chceme údaje zobraziť. Okrem štandardných katastrálnych podkladových vrstiev je k dispozícií aj ortofotomapa z roku 2014 (rozlíšenie 20 cm/pixel). Špecialitou je ortofotomapa z roku 2016 vo vysokom rozlíšení (10 cm/pixel), nakoľko však išlo o vedľajší produkt mapovania Bratislavy, zachytáva len cca 95 % územia Rovinky. Na prelome rokov 2017/2018 pribudne najnovšia mapa z jesene 2017. V sekcií nástroje je možné získať súradnice, zmerať vzdialenosť, plochu a vytlačiť si danú mapu. 

  •  
  •  
  •  

Last modified: 8. októbra 2017