Oficálna stránka obce

Koronavírus v Rovinke

18. marca 2020

Na základe zverejnených informácií Národným centrom zdravotných informácií na stránke https://ezdravie.nczisk.sk/sk?category=COVID boli 2 prípady na koronavírus COVID-19 potvrdené v Rovinke. Podľa údajov ide o 2 ženy. Žiadnymi bližšími informáciami o nakazených obec nedisponuje. Z uvedených informácií nie je zrejmé na základe čoho boli osoby priradené k Rovinke – či je to trvalý pobyt, alebo miesto zdržiavania sa, ani kde sa osoby nachádzajú v súčasnosti.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 26. marca 2020