Oficálna stránka obce

Kontakty

Obecný úrad, Hlavná 350, 900 41 Rovinka

Deň
Úradné hodiny
Obedňajšia prestávka
Pondelok
8.00 – 16.00 hod.
12.00 – 13.00 hod.
Utorok
nestránkový deň
Streda
8.00 – 17.00 hod.
12.00 – 13.00 hod.
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 – 12.00 hod.
* Stavebný úrad nemá v piatok stránkový deň!

Podateľňa OÚ je otvorená každý pracovný deň  s výnimkou obednej prestávky v čase od 12:00 do 13:00, v pondelok, utorok a štvrtok od 8:00 do 16:00, v stredu od 8:00 do 17:00 a v piatok od 8:00 do 12:00.

 

 

Pozícia
Meno
Tel. číslo
E-mail
Starosta obce
Milan Kubeš
02/45985250
milan.kubes@gmail.com
kubes@obecrovinka.sk
Prednosta obecného úradu
Ing. Tomáš Káčer
0915 941 081
kacer@obecrovinka.sk
Sekretariát starostu, administratívne práce
Bc. Dana Fehérová
02/45985218
feherova@obecrovinka.sk
Administratívne práce
Andrea Belianová
02/59304059
belianova@obecrovinka.sk
Evidencia obyvateľstva, pokladňa, evidencia SHR, vyhlasovanie rozhlasom
Janka Kundláková
02/59304056
kundlakova@obecrovinka.sk
Osvedčovanie podpisov a listín, prideľovanie súpisných a orientačných čísel
Ing. Ľubica Ozaniaková
02/59304057
ozaniakova@obecrovinka.sk
Personálna, mzdová a sociálna agenda
Ing. Alžbeta Tináková
02/59304050
tinakova@obecrovinka.sk
Správa majetku a daní, evidencia psov
Mgr. Jana Mitrová
02/59304053
mitrova@obecrovinka.sk
Účtovníctvo, rozpočet a majetok
Ing. Zuzana Klimáková
02/59304055
klimakova@obecrovinka.sk
Stavebný úrad
 
 
 
Stavebný úrad
Margita Fleischerová
0907 298 494
fleischerova@obecrovinka.sk
Stavebný úrad
Mária Kurucová
0907 298 494
kurucova@obecrovinka.sk
Stavebný úrad
Ing. Simonetta Sasinková
0907 298 494
sasinkova@obecrovinka.sk
Rozvoj a správa obce
Ing. Juraj Kufel
02/59304052
kufel@obecrovinka.sk
Odpadové hospodárstvo
Milan Hrajnoha
02/59304058
hrajnoha@obecrovinka.sk
Hlavný kontrolór obce
Ing. Ľubomír Dubeň
 
lubomir.duben@zoznam.sk
Správca web stránky
Ing. Tomáš Káčer
0915 941 081
kacer@obecrovinka.sk
Poslanci
E-mail
Jozef Bartaloš
bartalos@obecrovinka.sk
Ing. Veronika Basta
basta@obecrovinka.sk
Libor Bombala
bombalal@obecrovinka.sk
Ing. Marek Gehry
gehry@obecrovinka.sk
Ing. Ján Hoľko
holko@obecrovinka.sk
Marian Kanis
kanis@obecrovinka.sk
Ing. Martina Mandlíková
mandlikova@obecrovinka.sk
Ing. Alexander Melicher
melicher@obecrovinka.sk
Mgr. Rudolf Nagy
nagy@obecrovinka.sk
Michal Zachar
zachar@obecrovinka.sk
František Zajíček
zajicek@obecrovinka.sk