Oficálna stránka obce

Komunitný plán sociálnych služieb – vyhodnotenie dotazníka

22. augusta 2018

Pred časom sa obec pýtala na Váš názor na sociálne služby prostredníctvom dotazníka, ktorý bol súčasťou Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018 – 2022. Po spracovaní Vám prinášame jeho vyhodnotenie. Celkovo bolo vyplnených 105 dotazníkov z toho 5 bolo fyzicky doručených a 100 bolo prostredníctvom online dotazníka. Okrem štandardných otázok obsahoval dotazník aj poslednú časť Pripomienky a námety. Nakoľko táto časť bola z pohľadu Vašich pripomienok najplodnejšia a obsahovala pripomienky ku všetkým oblastiam obce, nielen k sociálnym službám, súčasťou vyhodnotenia sú aj vyjadrenia obce k jednotlivým pripomienkam. Pokiaľ niektoré pripomienky nemajú vyjadrenie, boli buď veľmi všeobecné alebo odpoveď k nim je v iných vyjadreniach. Vyjadrenie obce je aj k otázke č. 19 „Ako by sa mala podľa vás zlepšiť informovanosť a komunikácia medzi obecným úradom a občanmi?“

Dotazník – KPSS vyhodnotenie + odpovede

  •  
  •  

Last modified: 22. augusta 2018