Oficálna stránka obce

Komspotéry – dodanie

11. septembra 2018

Záujemcovia o 215 l kompostéry si ich môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade Rovinka počas stránkových dní – Ing. Káčer. V prípade, že si kompostér nemôžete vyzdvihnúť v daných časoch a termínoch, dohodnite si termín vyzdvihnutia na e-maily: kacer@obecrovinka.sk. Nakoľko sa pri preberaní kompostéru podpisuje preberací protokol je nutné, aby si ho prišla vyzdvihnúť osoba, ktorá oň žiadala resp. iná relevantná osoba (napr. spoluvlastník nehnuteľnosti, kde bude kompostér umiestnený).

Dodanie ostatných veľkostí kompostérov má byť do 21. 09. 2018, takže tieto veľkosti by sa mali začať vydávať od posledného septembrového týždňa. Presné inštrukcie budú zverejnené, keď budú kompostéry skutočne dodané.

  •  
  •  

Last modified: 11. septembra 2018