Oficálna stránka obce

Kompostéry – prevzatie

20. septembra 2018

Záujemcovia, ktorý majú nahlásené kompostéry a absolvovali prednášku o kompostovaní si ich môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade Rovinka počas stránkových dní – Ing. Káčer. Dostupné sú všetky veľkosti. V prípade, že si kompostér nemôžete vyzdvihnúť v daných časoch a termínoch, dohodnite si termín vyzdvihnutia na tel. č. 0907298494 alebo e-maily: kacer@obecrovinka.sk Nakoľko sa pri preberaní kompostéru podpisuje preberací protokol je nutné, aby si ho prišla vyzdvihnúť osoba, ktorá oň žiadala resp. iná relevantná osoba (napr. spoluvlastník nehnuteľnosti, kde bude kompostér umiestnený).

V najbližších dňoch sa budú kompostéry vydávať v nasledujúcich časoch a termínoch:
20.09.2018: do 18:00
21.09.2018: do 15:00
24.09.2018: do 18:00
25.09.2018: od 16:00 do 18:00
26.09.2018: do 18:00
27.09.2018: od 16:00 do 18:00
28.09.2018: do 12:00

 

  •  
  •  

Last modified: 20. septembra 2018