Oficálna stránka obce

Kompostéry – prevzatie v októbri

30. septembra 2018

Záujemcovia, ktorí majú nahlásené kompostéry a absolvovali prednášku o kompostovaní si ich môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade Rovinka počas stránkových dní – Ing. Káčer. Dostupné sú všetky veľkosti. V prípade, že si kompostér nemôžete vyzdvihnúť v daných časoch a termínoch, dohodnite si termín vyzdvihnutia na tel. č. 0907298494 alebo e-maily: kacer@obecrovinka.sk Nakoľko sa pri preberaní kompostéru podpisuje preberací protokol je nutné, aby si ho prišla vyzdvihnúť osoba, ktorá oň žiadala resp. iná relevantná osoba (napr. spoluvlastník nehnuteľnosti, kde bude kompostér umiestnený). Pre tých, ktorí neboli na prednáške sa začnú kompostéry vydávať pravdepodobne od 08.10.2018.

V najbližších dňoch sa budú kompostéry vydávať v nasledujúcich časoch a termínoch:
01.10.2018: nevydávajú sa
02.10.2018: od 16:00 do 18:00
03.10.2018: 0d 8:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00
04.10.2018: od 16:00 do 18:00
05.10.2018: 0d 8:00 do 12:00, od 13:00 do 15:00
06.10.2018: od 10:00 do 15:00

  •  
  •  

Last modified: 6. októbra 2018