Oficálna stránka obce

Kompostéry – prevzatie

6. októbra 2018

Všetci záujemcovia (bez ohľadu na účasť na prednáške o kompostovaní), ktorí majú nahlásené kompostéry, si ich môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade Rovinka počas stanovených termínov u Ing. Káčera. Dostupné sú všetky veľkosti. V prípade, že si kompostér nemôžete vyzdvihnúť v daných časoch a termínoch, dohodnite si termín vyzdvihnutia na tel. č. 0907298494 alebo e-maily: kacer@obecrovinka.sk. Nakoľko sa pri preberaní kompostéru podpisuje preberací protokol je nutné, aby si ho prišla vyzdvihnúť osoba, ktorá oň žiadala resp. iná relevantná osoba (napr. spoluvlastník nehnuteľnosti, kde bude kompostér umiestnený).

V najbližších dňoch sa budú kompostéry vydávať v nasledujúcich časoch a termínoch:
08.10.2018: od 15:00 do 18:00
09.10.2018: od 16:00 do 18:00
10.10.2018: od 13:00 do 17:00
11.10.2018: od 16:00 do 18:00
12.10.2018: 0d 08:00 do 12:00

  •  
  •  

Last modified: 6. októbra 2018