Oficálna stránka obce

Kompostéry – dodanie

8. augusta 2018

Kompostéry pre domácnosti by mali byť dodané obci do konca augusta. Predpokladaná dodacia lehota bola predĺžená z dôvodu poruchy výrobnej linky a následnej celozávodnej dovolenky výrobcu. Po dodaní kompostérov ich začne obec vydávať jednotlivým záujemcom.

Vydávanie kompostérov bude prebiehať v niekoľkých kolách. V 1. kole budú mať nárok na kompostér záujemcovia, ktorí absolvovali 1. prednášku o kompostovaní, ktorá sa konala 25. júna. Vydávanie pravdepodobne začne od septembra.

V 2. kole budú mať nárok na kompostér záujemcovia, ktorí absolvujú 2. prednášku o kompostovaní, ktorá sa bude konať v polovici septembra. Pokiaľ sa všetko podarí zvládnuť, tak časť účastníkov si bude môcť prevziať kompostér priamo po prednáške.

V 3. kole si budú môcť prevziať kompostéry ostatní záujemcovia. V závislosti od toho ako prebehnú prvé 2 kolá, sa začne s odovzdávaním pravdepodobne od októbra.

Všetky termíny sú orientačné a budú závisieť od skutočného dodania kompostérov. Podrobnejšie informácie o termínoch, mieste a spôsobe vyzdvihnutia kompostérov, budú zverejnené až po dodaní kompostérov resp., keď bude 100 % isté, kedy budú dodané.

  •  
  •  

Last modified: 7. augusta 2018