Oficálna stránka obce

Komisie OZ

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Obec Rovinka má zriadení nasledovné komisie:

Komisia sociálno - kultúrna
Predseda: Ing. Martina Mandlíková
Členovia: Ing. Veronika Basta (do 26.06.2019), Libor Bombala, Ladislav Jediný, Janka Kundláková (od 26.06.2019), Bc. Adam Rajecký, Eva Zemanovičová
Komisia športovo - školská

Predseda: Marián Kanis
Členovia: Branislav Bolguš, Libor Bombala, Ing. Ján Hoľko, Jaroslav Omaník, Mgr. Elena Zelenská

Komisia stavebno - dopravná

Predseda: František Zajíček
Členovia: Jozef Bartaloš, Marian Chabreček, Štefan Mittúch, JUDr. Mária Sokolová, Michal Zachar

Komisia finančná

Predseda: Ing. Marek Gehry
Členovia: Libor Bombala, Ing. Ján Hoľko, Marian Chabreček, Mgr. Tomáš Môcik

Komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku

Predseda: Ing. Veronika Basta
Členovia: Štefan Kollár, Ing. Martina Mandlíková, Alexander Melicher, Ing. František Wagner, PhD. (do 29.05.2019), Mgr. Tibor Zima (od 29.05.2019)

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: Ing. Ján Hoľko
Členovia: Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar

Prehľad komisií OZ obce Rovinka

2014 - 2018

Sociálna a zdravotná komisia

Predseda: JUDr. Michal Tinák

Členovia: Marcela Molnárová, Eva Zemanovičová, Mgr. Adriana Vavrečková

 

Kultúrno-športovo-školská komisia

Predseda: Marcela Molnárová

Členovia: Peter Kufel, Július Farkaš, Mgr. Elena Zelenská, Janka Blahutová

 

Stavebná a dopravná komisia

Predseda: Milan Kubeš

Členovia: JUDr. Radoslav Hajdúch, Andrej Kľačan, Ing. arch. Pavol Župina, Andrej Matlovič

 

Komisia finančná, obchod a služby

Predseda: Marta Kelemenová

Členovia: Andrej Kľačan, Július Farkaš, Ing. Iveta Kufelová, Ing. Ľubomír Dubeň

 

Komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku

Predseda: Peter Kufel

Členovia: Patrik Mrva, Ivan Úradník, Richard Dianiška, Ing. Juraj Kufel

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: JUDr. Radoslav Hajdúch

Členovia: Marta Kelemenová, Peter Kufel