Oficálna stránka obce

Komisie OZ

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Obec Rovinka má zriadení nasledovné komisie:

Komisia sociálno - kultúrna
Predseda: Ing. Martina Mandlíková
Členovia: Jana Blahutová, Mgr. Valér Ferko, Petra Jakabová, Ladislav Jediný, Bc. Soňa Jurigová, Janka Kundláková, Ing. Alexander Melicher, Peter Moravčík, Martin Pytel, Alena Šimová, Eva Zemanovičová
Komisia športovo - školská

Predseda: Bc. Libor Bombala (do 08.03.2023), Ing. Alexander Melicher (od 08.03.2023)
Členovia: Mgr. Ľubomír Ďuriš, Lenka Fujáková, Renáta Führichová, Mgr. Veronika Liegler, Bc. Lucia Moniss, Mgr. Martina Nagyová (do 31.10.2023), František Petrýdes, JUDr. Jakub Slobodník, Ing. Mgr. Andrej Šteffek, Mgr. Elena Zelenská

Komisia stavebno - dopravná

Predseda: František Zajíček
Členovia: Ing. Marek Bačík, Martin Bobko, Mgr. Valér Ferko, Lenka Fujáková, Ing. arch. Tomáš Gaňo, Ing. Ján Hoľko, Zdenko Krajčovič, Ing . Miroslav Malast, Mgr. Darina Marunova, Ing. arch. Stanislav Rentka

Komisia finančná

Predseda: Ing. Ján Hoľko
Členovia: Ing. Marek Gehry, Pavol Chomo, Mgr. Simona Chudá, Ing. Peter Komínek, Ing. Michal Smolej, Ing. Jana Valenta, František Zajíček

Komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku

Predseda: Ing. Veronika Basta
Členovia: Ing. Ivan Bezák, Mgr. Valér Ferko, Ing. Veronika Fernandes, Štefan Kollár, Mgr. Katarína Korduliaková Kissová, Ing. Martina Mandlíková, Peter Rovňak, JUDr. Marian Slobodník, Mgr. Marian Spišiak

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: Ing. Marek Gehry
Členovia:Mgr. Valér Ferko, Ing. Martina Mandlíková

Prehľad komisií OZ obce Rovinka

2018 - 2022

Komisia sociálno – kultúrna

Predseda: Ing. Martina Mandlíková

Členovia: Ing. Veronika Basta (do 26.06.2019), Libor Bombala, Ladislav Jediný, Janka Kundláková (od 26.06.2019), Martin Pytel (od 29.01.2020), Bc. Adam Rajecký (do 29.01.2020), Eva Zemanovičová

 

Komisia športovo – školská

Predseda: Marián Kanis

Členovia: Branislav Bolguš, Libor Bombala, Ing. Ján Hoľko, Jaroslav Omaník, Mgr. Elena Zelenská

 

Komisia stavebno – dopravná

Predseda: František Zajíček

Členovia: Jozef Bartaloš, Marian Chabreček, Štefan Mittúch, JUDr. Mária Sokolová, Michal Zachar

 

Komisia finančná

Predseda: Ing. Marek Gehry (do 07.01.2021), Mgr. Rudolg Nagy (od 27.01.2021)

Členovia: Libor Bombala, Ing. Ján Hoľko, Marian Chabreček, Ing. Miroslav Košina (od 24.03.2021), Mgr. Tomáš Môcik (do 18.11.2020), Ing. Michal Smolej (od 24.03.2021), Ing. Matej Šramko (od 24.03.2021)

 

Komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku

Predseda: Ing. Veronika Basta

Členovia: Ing. Veronika Fernandes (od 29.01.2020), Štefan Kollár, Ing. Martina Mandlíková, Ing. Alexander Melicher (do 29.01.2020), Ing. František Wagner, PhD. (do 29.05.2019), Mgr. Tibor Zima (od 29.05.2019)

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: Ing. Ján Hoľko

Členovia: Jozef Bartaloš, Ing. Veronika Basta, Mgr. Rudolf Nagy, Michal Zachar

2014 - 2018

Sociálna a zdravotná komisia

Predseda: JUDr. Michal Tinák

Členovia: Marcela Molnárová, Eva Zemanovičová, Mgr. Adriana Vavrečková

 

Kultúrno-športovo-školská komisia

Predseda: Marcela Molnárová

Členovia: Peter Kufel, Július Farkaš, Mgr. Elena Zelenská, Janka Blahutová

 

Stavebná a dopravná komisia

Predseda: Milan Kubeš

Členovia: JUDr. Radoslav Hajdúch, Andrej Kľačan, Ing. arch. Pavol Župina, Andrej Matlovič

 

Komisia finančná, obchod a služby

Predseda: Marta Kelemenová

Členovia: Andrej Kľačan, Július Farkaš, Ing. Iveta Kufelová, Ing. Ľubomír Dubeň

 

Komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku

Predseda: Peter Kufel

Členovia: Patrik Mrva, Ivan Úradník, Richard Dianiška, Ing. Juraj Kufel

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: JUDr. Radoslav Hajdúch

Členovia: Marta Kelemenová, Peter Kufel