Oficálna stránka obce

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

21. decembra 2018

Prinášame vám kalendár vývozu komunálneho a separovaného odpadu pre 1. polrok 2019. Interaktívny kalendár nájdete aj na stránke zbernydvorrovinka.sk.

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

  •  
  •  
  •  

Last modified: 20. decembra 2018