Oficálna stránka obce

Kalendár zberu odpadov na 2. polrok 2019

24. mája 2019

Prinášame vám kalendár vývozu komunálneho a separovaného odpadu pre 2. polrok 2019. Interaktívny kalendár nájdete aj na stránke zbernydvorrovinka.sk.

Harmonogram vývozov odpadu 2019

 

  •  
  •  

Last modified: 23. mája 2019