Oficálna stránka obce

Kalendár zberu odpadov na 1. polrok 2023

20. decembra 2022

Prinášame vám kalendár vývozu komunálneho a separovaného odpadu na 1. polrok 2023. Interaktívny kalendár nájdete aj na stránke zbernydvorrovinka.sk/kalendar, kde nájdete aj postupy ako si údaje nahrať do elektronického kalendára.

Kalendár zberu odpadov na 1. polrok 2023 – verzia A4
Kalendár zberu odpadov na 1. polrok 2023 – verzia A5

  •  
  •  
  •  

Last modified: 31. decembra 2022