Oficálna stránka obce

Kalendár zberu odpadov na 1. polrok 2022

28. decembra 2021

Prinášame vám kalendár vývozu komunálneho a separovaného odpadu na 1. polrok 2022. Interaktívny kalendár nájdete aj na stránke zbernydvorrovinka.sk/kalendar, kde nájdete aj postupy ako si údaje nahrať do elektronického kalendára.

Kalendár zberu odpadov na 1. polrok 2022 – verzia A5
Kalendár zberu odpadov na 1. polrok 2022 – verzia A4

  •  
  •  
  •  

Last modified: 28. decembra 2021