Oficálna stránka obce

Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia

Základná organizácia dôchodcov zastrešená pod Jednotou dôchodcov Slovenska pôsobí v našej obci od roku 1998 kedy mala 98 členov. Teraz v roku 2023 má 178 členov. Výbor organizuje pre svojich členov poznávacie a pobytové zájazdy, návštevy kúpalísk a divadelných predstavení a tiež zdravotné prednášky a prednášky zamerané na zvýšenie finančnej gramotnosti a boj proti kriminalite páchanej na senioroch.

Predseda: Ing. Marie Križalkovičová
Podpredseda: Vlasta Martiniaková
Hospodár: Ing. Květoslava Dubovanová
Členky výboru: Janíková Zdeňka, Alena Šímová, Marta Fujáková, Vierka Kanisová, Janka Kundláková, Zuzana Kucmanová

Revízna komisia:
predseda – Marta Heteniaková
členovia – Zuzana Kucmanová, Soňa Marková

Navštevujú sa kultúrne pamiatky ako hrady a zámky, sakrálne stavby Slovenska ale aj Moravy. Vysoké či Nízke Tatry naši členovia radi navštevujú. Opätovne sa vracajú na Liptov do Demänovskej doliny či Tatranskej Lomnice. Blahodarný účinok termálnych vôd si pochvaľujú, či ich využívajú v horách alebo na juhu krajiny. Záujem o divadelné predstavenia pretrvávajú a obohacujú sa aj o operné predstavenia. K ochrane našich členov sa pristupuje formou vzdelávania – navodenia nepriaznivej situácie a jej eliminácia.  

Niektoré členky organizácie sú združené tiež v ženskom speváckom súbore Jabĺčko, ktorý niekoľko rokov úspešne reprezentoval na každoročnom podujatí „Seniori spievajú“ až do roku 2014. V roku 2011 získali vyznamenanie II. stupňa p. Emília Stoláriková – vedúca súboru a Ing. Magdaléna Petríková – umelecká vedúca, vyznamenanie III. stupňa od Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku za dobrovoľnú prácu v prospech starších občanov. Súbor, neskôr už pod vedením Ing. Petríkovej za podpory vtedajšieho starostu obce Rovinka JUDr. Milan Bombalu vydal CD s trávnicami a poľnými piesňami. Súbor sa zúčastnil aj na Festivale slovenskej národnej piesne v Devínskej Novej Vsi, na Jánošíkových dňoch v Terchovej v r. 2013, na XIX. Prehliadke speváckych zborov – Cyrilometodské dni v Zohore.

Hoci už niektoré členky opustili naše rady, či už kvôli vyťaženiu, vysokému veku a podlomenému zdraviu alebo navždy odišli z nášho sveta, súbor, hoci v polovičnom počte naďalej so svojimi piesňami vystupuje na rôznych kultúrnych podujatiach v obci ako aj mimo obce. Je otvorený prijať nové členky, resp. členov, ľudí, čo radi spievajú a chcú zachovať naše ľudové piesne z rôznych regiónov (kontakt: Kundláková Janka – 02/59304056, kundlakova@obecrovinka.sk).

Naša organizácia aj naďalej rada uvíta nových členov. Pre informácie sa je možné kontaktovať u členov výboru, ako aj predsedníčky (kontakt: 0903241299, krizalkovicova.maria@gmail.com).