Oficálna stránka obce

Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia

Klub dôchodcov pôsobí v obci od roku 1998 kedy mal 98 členov. V súčasnosti má 171 členov. Výbor organizuje pre svojich členov poznávacie a pobytové zájazdy, návštevy kúpalísk a divadelných predstavení a tiež zdravotné prednášky a prednášky zamerané na zvýšenie finančnej gramotnosti a boj proti kriminalite páchanej na senioroch.

Výbor pracuje v zložení:

Emília Stoláriková – predseda
Karol Király – podpredseda
Ing. Marie Križalkovičová – hospodárka
členky – Terézia Račková, Anna Pytlová, Mária Bartošová, Eva Šándorová, Blažena Pytlová, Zdeňka Janíková

Revízna komisia:

Alžbeta Gajdošová – predseda
členovia – Zdena Blašková, Jozef Popovič

Členky organizácie sú združené tiež v ženskom speváckom súbore Jabĺčko, ktorý každoročne úspešne reprezentuje na podujatí „Seniori spievajú“. V roku 2011 získali vyznamenanie II. stupňa p. Emília Stoláriková – vedúca súboru a Ing. Magdaléna Petríková – umelecká vedúca, vyznamenanie III. stupňa od Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku za dobrovoľnú prácu v prospech starších občanov.