Oficálna stránka obce

Jarná zabíjačka v ekologickejšom duchu

7. marca 2019

Ako ste už určite mnohí zachytili v sobotu 9. marca sa bude konať za reštauráciou Morris tradičná obecná zabíjačka. Keďže sa obec chce správať zodpovedne voči životnému prostrediu a snaží sa redukovať množstvo vyprodukovaného odpadu, rozhodli sme sa tento rok zaviesť novinku v podobe nepoužívania jednorazového plastové riadu. Namiesto platových tanierov, misiek a príborov sa bude používať klasický riad, ktorí sa bude priebežne umývať. Podmienkou použitia takéhoto riadu je, že bude zálohovaný a za jednú sadu riadu bude treba zaplatiť zálohu 5 €, ktorá sa po vrátení riadu vráti. Veríme, že sa Vám bude novinka páčiť a spoločne prispejeme k zlepšovaniu životného prostredia.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 7. marca 2019