Oficálna stránka obce

Informačná linka – efektívna environmentálna politika v regióne

12. septembra 2018

 

Vážení občania, neviete kam vyviezť a ako správne triediť odpad? Neviete, kde je váš zberný dvor, kedy je otvorený a ktorý odpad tam patrí? Od 3. septembra 2018 bude v prevádzke Linka pre udržateľný Horný Žitný ostrov, na ktorej vám poradíme, ako správne naložiť s vašim odpadom. Našim cieľom je, aby sme mali v regióne menej čiernych skládok, aby odpady, ktoré vieme vytriediť a použiť ako surovinu neskončili na skládke. Vďaka správnemu nakladaniu s komunálnym odpadom chránime prírodu, predchádzame čiernym skládkam a šetríme financie.

Telefónna linka 0915 65 66 25 je pre občanov k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 11:30h.        Nie všetky odpadky musia ísť do kontajnera. Nie každý odpad musí skončiť na skládke. Projekt Efektívna environmentálna politika v regióne je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

  •  
  •  

Last modified: 12. septembra 2018