Oficálna stránka obce

Informácia pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

18. októbra 2022

Volič, ktorý má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, alebo ktorý v deň konania spojených volieb žije s takouto osobou v spoločnej domácnosti, môže požiadať o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľa miestnej volebnej komisie sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to telefonicky v úradných hodinách obce a to najskôr v pondelok 24. októbra 2022.

Najneskorší termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania je posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb, t. j. piatok 28. októbra 2022 do 12.00 h.

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie obce Rovinka: Janka Kundláková

Telefón: 02/59304056, e-mail: kundlakova@obecrovinka.sk

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

  •  
  •  
  •  

Last modified: 18. októbra 2022