Oficálna stránka obce

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – september 2023

1. septembra 2023

V mesiaci september neplánujeme odstaviť žiadnu z výrobných jednotiek. V prípade neplánovaných odstávok, ktoré budú mať vplyv na život obyvateľov okolitých mestských častí vás budeme operatívne informovať. V petrochemickej časti rafinérie, plánujeme štandardné odstávky výrobnej jednotky z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti v dňoch 5. a 20. septembra 2023. Počas týchto dní očakávame nárazové zvýšenie hluku a spaľovanie na poľnom horáku.

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – september 2023

Mesačné informácie o činnostiach v rafinérii Slovnaft nájdete na stránke: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/ alebo v aplikácií Sused Slovnaft.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 1. septembra 2023