Oficálna stránka obce

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – september 2022

7. septembra 2022

Počas mesiaca pokračuje v rafinérii štandardná prevádzka. Plánujeme odstávky výrobnej jednotky v petrochemickej časti rafinérie z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti  v dňoch 4. a 18. septembra 2022. V súvislosti s odstávkou očakávame krátkodobé zvýšenie hluku a spaľovanie na poľnom horáku.

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.       

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – september 2022

Mesačné informácie o činnostiach v rafinérii Slovnaft nájdete na stránke: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/ alebo v aplikácií Sused Slovnaft.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 6. septembra 2022