Oficálna stránka obce

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – september 2021

31. augusta 2021

Počas mesiaca plánujeme odstavenie a nábeh troch výrobných jednotiek v súvislosti s nadchádzajúcimi technickými zarážkami. Od 9. septembra budeme postupne odstavovať dve výrobné jednotky na spracovanie ropy, a následne jednotku na spracovanie síry. Na konci septembra a v úvode októbra plánujeme ukončenie zarážok a opätovný nábeh výrobných jednotiek. V súvislosti s odstávkami a nábehmi jednotiek očakávame mierne horenie na poľných horákoch, prípadne zvýšenú hladinu zápachu a hluku.

V úvode mesiaca plánujeme pravidelnú revíziu nádrže, jej otvorenie môže spôsobiť mierne zvýšenej hladiny zápachu v závislosti od smeru vetra a klimatických podmienok.

Počas mesiaca plánujeme odstávky výrobnej jednotky v petrochemickej časti rafinérie (19. septembra 2021) z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti. Tieto činnosti budú sprevádzané nárazovým horením na poľných horákoch a zvýšenou hladinou hluku. Pokračujú opravné práce na zariadení na čistenie odpadových vôd. Počas týchto prác je možné očakávať zvýšenú úroveň zápachu v závislosti od vplyvov počasia, ako prúdenie vzduchu, teplota či tlak.

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – september 2021

Mesačné informácie o činnostiach v rafinérii Slovnaft nájdete na stránke: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/ alebo v aplikácií Sused Slovnaft.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 31. augusta 2021