Oficálna stránka obce

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – október 2023

3. októbra 2023

V mesiaci október plánujeme odstaviť jednu výrobnú jednotku. Jej odstavenie a nábeh nebudú sprevádzať významné negatívne vplyvy na život obyvateľov. V prípade neplánovaných odstávok, ktoré by mali vplyv na život obyvateľov okolitých mestských častí, vás budeme operatívne informovať. V petrochemickej časti rafinérie, plánujeme štandardné odstávky výrobnej jednotky z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti v dňoch 10. a 21. októbra 2023. Počas týchto dní očakávame nárazové zvýšenie hluku a spaľovanie na poľnom horáku. V októbri máme hlásené otváranie a čistenie naftových nádrží, čo môže spôsobiť šírenie mierneho benzínového zápachu v závislosti od smeru vetra a klimatických podmienok.

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – október 2023

Mesačné informácie o činnostiach v rafinérii Slovnaft nájdete na stránke: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/ alebo v aplikácií Sused Slovnaft.

 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Last modified: 2. októbra 2023