Oficálna stránka obce

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – október 2021

7. októbra 2021

Počas mesiaca v rafinérii pokračujú generálne revízie a technologické zarážky, ktoré slúžia na údržbu a modernizáciu zariadení. V súvislosti s nimi plánujeme odstávku dvoch výrobných jednotiek, a nábeh štyroch výrobných jednotiek.
Dve výrobné jednotky, ktoré generálne revízie absolvovali v septembri, opäť zapojíme do výroby v úvode mesiaca.

Od 15. októbra plánujeme odstávku dvoch výrobných jednotiek v petrochemickej časti rafinérie. Po technologických zarážkach plánujeme ich nábeh na konci mesiaca.

V súvislosti s odstávkami a nábehmi jednotiek očakávame mierne horenie na poľných horákoch, prípadne zvýšenú hladinu zápachu a hluku.

Pokračujú opravné práce na zariadení na čistenie odpadových vôd. Počas týchto prác je možné očakávať zvýšenú úroveň zápachu v závislosti od vplyvov počasia ako prúdenie vzduchu, teplota či tlak.

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – október 2021

Mesačné informácie o činnostiach v rafinérii Slovnaft nájdete na stránke: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/ alebo v aplikácií Sused Slovnaft.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 7. októbra 2021