Oficálna stránka obce

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – máj 2024

30. apríla 2024

V mesiaci máj zahajujeme jarný cyklus Generálnych revízií. V prvej polovici mesiaca plánujeme postupne odstaviť viaceré výrobné jednotky. Počas celého mesiaca budeme realizovať činnosti spojené s odstavovaním a prípravou výrobných jednotiek do revízie, ktoré budú sprevádzané negatívnymi vplyvmi na život obyvateľov okolitých mestských častí (zvýšená hladina hluku, zápachu a spaľovanie na poľných horákoch). V máji máme plánovaný výkon údržby nádrží, no bez sprievodných negatívnych vplyvov.

Všetky činnosti sú plánované, riadené a nie sú nebezpečné pre život obyvateľov.

V prípade neplánovaných odstávok, ktoré budú mať vplyv na život obyvateľov okolitých mestských častí vás budeme operatívne informovať. Vzhľadom na rôzne práce, bude v kalendári na našej webstránke uverejnená servisná činnosť –znak prilby. Aplikácia Sused Slovnaft, bude aktualizovaná priebežne.

Ďakujeme za vašu trpezlivosť, modernizujeme pre väčšiu flexibilitu a nižšiu záťaž prostredia.

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – máj 2024

Generálne revízie 2024

Mesačné informácie o činnostiach v rafinérii Slovnaft nájdete na stránke: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/ alebo v aplikácií Sused Slovnaft.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 30. apríla 2024